Limnolog Arne Andersen

Rådgiver i Natur og Miljøspørsmål

Stalsberg trr. 14

2010 Strømmen

Telefon 63 81 62 47 / Mob. 90 64 06 53

E-post: aa@limnoan. Hjemmeside http://www.limnoan.no

Organisasjonsnr. NO 977 180 503MVA

 

 

Hva er limnologi?

Limnologi er læren om innsjøer. I praksis vil det si om alt vann som ikke er hav.

I Norge arbeider en bare med ferskvann, men i varme strøk finnes salte innsjøer. Dødehavet er den mest kjente.

Faget spenner over et vidt område, fra geologi, fysikk og kjemi til biologi.

Målet med faget er å forstå og beskrive det som skjer i vann og vassdrag. Ofte også å finne løsninger på ulike problemer.

Foto Tore Hage

Laboratoriet er særlig utstyrt for bunndyrundersøkeølser

 

Hvorfor limnologi?

Selv om vann er en fornybar ressurs, utgjør ferskvann en meget liten del av den blå kloden. Det meste ligger frosset i polisen.

Brukbart vann der det trengs mest er en av klodens knappeste ressurser.

I Norge særlig to problemer aktuelle, forsuring, som skyldes sur nedbør, og overgjødsling fra kloakk og landbruk.

Forsuring fører til fiskedød ved forgiftning.

Overgjødsling viser seg først og fremst gjennom økt vekst av planter og alger. Noen næringskrevende alger er giftige, eller setter vond smak på vannet.

Arne Andresen "Almenprakiserende limnolog"

Spesialist bunndyrundersøkelser.

Dekker alle typer undersøkelser i ferskvann (ikke drikkevannsanalyser). Store og små oppdrag.

Har særlig erfaring med:

Tidligere_arbeider:

 

Medlem av

Andre aktiviteter

Norsk biologforening BIO; kallenavn Limnoan

http://www.bio.no/

Limnoans fotoalbum

Skaukattskolen

Kunnskapsformidling:

Naturkjennskap, friluftsliv, historie

Norsk vannforening

http://www.vannforeningen.no/portal/page/portal/fagmiljo/forsiden?p_org=11848&p_o=10067&p_menu=13448&p_submenu=13219&p_kurs_kalender=89049&p_type=TF&p_orgkom=0

Skaukatt forlag

A. A.ís Litterære produkter

SIL The International Association of Theoretical and Applied Limnology

WWW.Limnology.org

http://www.limnoan.no/Vandrende%20vikinger.pdf

Norsk Entomoloigisk forening

http://www.entomologi.no/

 

 

Ansvarlig Arne.Andersen @limnoan.no Siden er oppdatert: 06.02.2016

 NY